PersberichtTIPS

Persbericht TIP 1

Maak het relevant voor uw doelgroep

Veel persberichten zijn algemeen van aard. Zo algemeen dat ze eigenlijk overal in kunnen. Vlees noch vis. Neem de tijd en bedenk heel goed voor wie het bericht bestemd is. Hebt u een product of dienst voor meerdere doelgroepen - bijvoorbeeld lunchrooms en hotels - schrijf dan twee persberichten. Het loont de moeite. Ons redactieadres is: redactie@uitgeverijps.nl.

Persbericht TIP 2

Maak een goede foto

Op fotografie wordt vaak bespaard. En dat is jammer want uw product verdient een goede eerste indruk. Kwalitatief goede foto’s worden ook eerder gepubliceerd. Stel u bij het maken van de foto de vraag: wat u wilt laten zien?

Persbericht TIP 3

Copyrights

U mag niet zomaar foto’s van het internet ‘plukken’. Dat is strafbaar. Op foto’s rusten copyright. Het werk van fotografen is beschermd. U kunt van copyrights- en auteursorganisaties naheffingen krijgen. En zij staan in hun recht. Die boete kan honderden euro’s en meer per foto bedragen. Uitgevers vragen vaker om een vrijwaringsverklaring. Komt er een boete dan wordt die op u verhaald.